Headerbild

Styrelsen

Ordförande

Maria Engblom Zetterström

Sekreterare

Angnes Sjödahl

Kassör

Johanna Lindh

Ledamöter

Cia Weiberth

Cajsa Weiberth

Suppleanter

Nina Söderström

Jessica Ulars