Headerbild

Verksamhetsplan 2021-2025

 Verksamhetsplan

för verksamhetsåren 2021-2025

 

Sammanfattning

Verksamhetsidé

Dala kusksällskap är en ideell intresseförening som ska verka för sportkörningen i Dalarna. Vi vill skapa gemenskap och delaktighet för de vi är till för.

Dala kusksällskap är en medlemsorganisation, där förutsättningen för verksamheten är ideellt arbete där så krävs, som funktionärer och arrangörer.

Vision

Vi har en attraktiv verksamhet för alla utövare och intressenter/besökare, där alla känner sig delaktiga och stolta över att tillhöra klubben och dess gemenskap.

Vi anordnar aktiviteter som ger föreningen ekonomiskt tillskott och därmed ökade möjligheter att utveckla verksamheten enligt medlemmarnas önskemål.

Övergripande mål

Föreningens mål är att synliggöra körningen som sport, intressera de redan aktiva inom sporten och värva nya medlemmar samt anordna minst en attraktiv och väl genomförd körtävling varje år. Vi vill göra föreningen känd runtom i Dalarna.

Prioriterade aktiviteter

  • Dala sommarkörmeeting, en fullständig tremomentstävling varje sommar.
  • Arrangera aktiviteter för ökad gemenskap i föreningen, så som ex clinics, träningar, föreläsningar och resor.

 

Organisation

Dala kusksällskap leds av en styrelse, den har till uppgift att leda och styra verksamheten genom möten och information ut till medlemmarna.

Tävlingskommittén har till uppgift att verka för att de som är intresserade av tävlings-verksamhet har ett attraktivt utbud av tävlings- och träningsaktiviteter.

 

Verksamhetsmål 2021-2025

Mål

Handlingsplan och prioriterade aktiviteter

Göra klubben mer känd

 §  Se till att information på hemsidan är aktuell

§  Anordna attraktiva aktiviteter för olika målgrupper

§  Anordna en välarrangerad tävling i sommar

Nöjda medlemmar

§  Verksamhetsplan ska finnas på hemsidan och löpande information om vad som händer i föreningen

§  Verksamhetsplanering ska vara en årlig aktivitet där medlemmarna har möjlighet att påverka föreningens verksamhet

§  Attraktivt aktivitetsutbud för klubbens medlemmar

o   Träningar

o   Clinics

o   Träningstävlingar

o   Tävling

o   Möjlighet att delta i och påverka klubbens verksamhet

§  Andra aktiviteter som främjar gemenskapen i klubben

o   Resor och andra evenemang

 Ekonomisk kontroll

 §  Budgetering och löpande uppföljning av kostnader och intäkter

 

Föreningspolicy

All verksamheten ska vara fri från droger och doping. Alkohol är undantagsvis tillåtet på evenemang för vuxna utan häst.

Vid uppsutten verksamhet ska högsta möjliga säkerhetsåtgärder följas enl Ridsportförbundets regler.

Varje instruktör och ledare ska ha utbildning eller erfarenhet av den verksamhet som han eller hon leder. Äldre och erfarna ska föregå med gott exempel.

Hästen ska ledas med grimma och grimskaft om den ej är tränsad. Vid

körning eller ledning av hästar i grupp ska hållas erforderlig lucka och avstånd.

Hästens utrustning ska vara anpassad till respektive häst.

Vid all uppsutten verksamhet ska godkänd ridhjälm bäras.

Smycken i ansiktet är inget att rekommendera vid hästhantering, de ska tas ur eller tejpas.

Alla tillbud ska dokumenteras.

Varje eventuell olycka med skada som följd ska utredas och dokumenteras.

Föreningen tillämpar den krisplan som tagits fram av Svenska Ridsportförbundet.