Headerbild

Dala kusksällskap

2017-01-16 i Allmänt

Dala Kusksällskap är en nystartad förening för alla som är intresserade av körning med häst!

Dala kusksällskap är en ideell förening som ska verka för sportkörningen i Dalarna.
Vi vill skapa gemenskap och delaktighet för de vi är till för.

Dala kusksällskap är en medlemsorganisation, där förutsättningen för verksamheten är ideellt arbete där så krävs, som funktionärer och arrangörer.

Vision

Vi har en attraktiv verksamhet för alla utövare och intressenter/besökare, där alla känner sig delaktiga och stolta över att tillhöra klubben och dess gemenskap.

Vi anordnar aktiviteter som ger föreningen ekonomiskt tillskott och därmed ökade möjligheter att utveckla verksamheten enligt medlemmarnas önskemål.

Övergripande mål

Föreningens mål är att synliggöra körningen som sport, intressera de redan aktiva inom sporten och värva nya medlemmar samt anordna minst en attraktiv och väl genomförd körtävling varje år. Vi vill göra föreningen känd runtom i Dalarna.

Prioriterade aktiviteter

  • Dala sommarkörmeeting, en fullständig tremomentstävling varje sommar.
  • Arrangera aktiviteter för ökad gemenskap i föreningen, så som ex clinics, träningar, föreläsningar och resor.